Kjøpsvilkår

1. Generelt

Julekalenderen drives av Crossroads Loyalty Solutions AB (556578-171) og dets konsernselskaper (heretter kalt "FORHANDLEREN", "VI" eller "OSS"). På https://remember.crossbrands.no ("NETTSTEDET") har du mulighet til å kjøpe produkter og tjenester (samlet referert til som "TILBUD") med kort. Kontaktinformasjon for oss finnes på nettstedet.

2. Inngåelse av avtale og bestilling

Følgende vilkår og betingelser ("VILKÅRENE") gjelder for alle bestillinger du som forbruker (heretter omtalt som "DU" eller "KUNDEN") foretar hos Forhandleren på Nettstedet. Avtalen inngås mellom deg og Forhandleren. Du må godta Vilkårene for å foreta bestillinger på Nettstedet. Registrering av en bestilling innebærer at du aksepterer og forstår Vilkårene i sin helhet, og forplikter deg til å overholde dem. Det er derfor viktig at du leser og forstår Vilkårene før du bestiller. Videre, ved å akseptere Vilkårene, samtykker du til vår behandling av dine personopplysninger i henhold til våre retningslinjer for personvern nedenfor.

Vi forbeholder oss retten til å endre Vilkårene til enhver tid, uten forvarsel. Eventuelle endringer i Vilkårene vil bli publisert på Nettstedet. Vi anbefaler at du regelmessig holder deg oppdatert på Nettstedet for å bli oppmerksom på eventuelle endringer i Vilkårene. Den versjonen av Vilkårene som er tilgjengelig på Nettstedet på det tidspunktet du foretar en bestilling er den som gjelder for din bestilling.

Vi forbeholder oss retten til når som helst og uten forvarsel å trekke tilbake Tilbud som er tilgjengelig i julekalenderen. Hvis et Tilbud er utsolgt og ikke er tilgjengelig fra leverandøren, kan bestillinger vedrørende slike tilbud bli forsinket eller kansellert.

En kjøpsavtale som Vilkårene gjelder for er ikke inngått før vi har bekreftet din bestilling skriftlig, og du har mottatt vår ordrebekreftelse via e-post. Vi bestreber oss på å gi deg en ordrebekreftelse senest 1 time etter at vi har mottatt din bestilling. Du kan kansellere enhver bestilling inntil vi har bekreftet den.

3. Priser og betaling

3.1 Betaling med kredittkort

For kontantbetalinger med kredittkort benyttes en sikker PCI-kompatibel betalingsløsning levert av DIBS. Kommunikasjonen med betalingsløsningen er kryptert med https. For å gjennomføre betalingen må du fylle inn ditt kortnummer, utløpsdato og CVV/CVC-kode. Den totale summen som vises i utsjekk på Nettstedet vil bli belastet når du bekrefter bestillingen i utsjekk.

3.2 Skatter och avgifter

Prisene oppgitt på Nettstedet er i norske kroner (NOK) og inkluderer mva etter lokale satser. Fraktkostnader påløper for alle bestillinger, og avhenger av størrelsen på den aktuelle bestilling og angitt leveringssted. Fraktkostnadene er angitt i kassen der den totale summen for bestillingen fremkommer.

4. Levering

4.1 Forsendelse

Varer som er på lager leveres normalt innen det antall dager som er angitt på Nettstedet. Med mindre annet er avtalt (for eksempel i forbindelse med bestilling av produkter som ikke er på lager), vil levering skje senest 14 dager fra den dagen du foretok din bestilling. Ved forsinkelse vil vi informere deg om dette og fortsette å overvåke bestillingen. Hvis den aktuelle varen er utsolgt, kan levering ta lengre tid. I et slikt tilfelle vil vår kundeservice kontakte deg for å gi deg ytterligere informasjon. Med mindre annet er uttrykkelig avtalt har du, dersom en leveranse er forsinket i mer enn 30 virkedager og dette ikke skyldes deg som kunde, rett til å heve kjøpet.

Når bestillingen er sendt fra vårt lager, vil du motta en e-post som inneholder blant annet sporingsnummer slik at du kan spore bestillingen.

Vanligvis kreves det at pakker avhentes av en person med gyldig legitimasjon og bestillingsnummer. Du vil motta et leveringsvarsel om hvor pakken kan bli hentet eller mottatt. Meldingen blir sendt via e-post og/eller ordinær post og/eller, hvis du har angitt et mobiltelefonnummer, på en kostnadsfri tekstmelding/SMS. Meldingen sendes kun unntaksvis per ordinær post.

4.2 Ikke avhentet vare

Hvis levering eller avhentning forsinkes p.g.a. din ubegrunnede avvisning av leveransen, eller hvis du ikke (i løpet av to uker etter vårt første forsøk på å levere varen til deg) godkjenner leveringen eller avhenter varen hos budserviceselskapet, kan vi (uten å påvirke andre rettigheter eller andre mulige løsninger for oss) gjøre ett eller begge av følgende:

a) kreve deg for betaling for begrunnede oppbevaringsgebyrer eller andre begrunnede omkostninger som skulle oppstå for oss;

eller

b) gjøre varen utilgjengelig for levering eller avhentning og meddele deg at vi øyeblikkelig annullerer den inngåtte kontrakten. I dette tilfelle vil vi refundere det allerede betalte beløp i henhold til den gjeldende kontrakt enten til deg eller til ditt kreditt- eller debetkortselskap, fratrukket våre begrunnede administrasjonsgebyrer (inklusiv leveringsforsøk, etterfølgende tilbakelevering av varen, samt mulige oppbevaringsgebyrer, som beskrevet i avsnitt a) ovenfor.

4.3 Angrerett

Når du kjøper varer på nettstedet, har du 30 -dagers angrerett i samsvar med gjeldende forbrukerlovgivning. Dette betyr at du har rett til å kansellere kjøpet ved å varsle oss om dette innen 14 dager etter at du eller din representant har mottatt det bestilte produktet (ANGREFRISTEN). Angreretten gjelder ikke: (a) varer som er produsert i henhold til dine spesifikasjoner, eller som på annen måte er tydelig personlig i sin utforming; (b) produkter med som er åpnet og ikke kan returneres på grunn av helsemessige eller hygieniske årsaker (f.eks. undertøy, kosmetikk, badetøy, hårfønere og lignende produkter, barbermaskiner, elektriske tannbørster, badevekt, varmeputer og fotbad); (c) et produkt som raskt forringes eller blir for gammel; (d) lyd- eller videoopptak (f.eks. en CD) eller dataprogrammer med skadede pakninger; eller (e) digitalt innhold som leveres på annen måte enn gjennom et fysisk medium (for eksempel dataprogrammer, programmer, spill, musikk, videoer, gavekort eller tekster som vil bli tilgjengelig gjennom nedlasting eller streaming).

Vennligst send oss utvetydig melding f.eks. per brev sendt pr post eller e-post før angrefristen utløper dersom du ønsker å benytte angreretten. Du må oppgi navn, adresse og annen relevant informasjon, som bestillingsnummer og e-postadresse i meldingen. Du kan også bruke standard skjema for angrerett fra det svenske Konsumentverket (Sw. Konsumentverket), men det er ikke obligatorisk.

For å utøve angreretten i tide må du ha sendt oss en melding om dette før angrefristen utløper.

Hvis du bruker din angrerett, må du dekke kostnadene for retur av varen. Videre er du ansvarlig for at varen returneres i samme tilstand som du mottok den. Vi anbefaler at varen sendes i retur godt pakket, i god stand og i original eske og/ eller emballasje. Produktet må returneres innen 30 dager fra datoen da vi mottok din melding om at du ønsker å utøve din angrerett.

Vi refunderer betaling for bestillinger som kanselleres ved bruk av angreretten fullt ut, herunder fraktkostnadene som du har betalt. Eventuelle ekstra fraktkostnader som følge av at du har bedt om en annen leveringsmåte/-sted enn vår standard leveringsprosedyre vil likevel ikke refunderes. Dersom du returnerer kun en del av en bestilling, vil fraktkostnadene ikke bli refundert. Vi forbeholder oss rett til å trekke fra et beløp i refusjonsbeløpet tilsvarende verdireduksjonen på produktet i forhold til den opprinnelige verdien, dersom og i den grad verdireduksjonen skyldes din håndtering av produktet som ikke har vært nødvendig for å fastslå produktets art, egenskaper og funksjon.

Vi vil refundere beløpet så snart som mulig, men senest innen 14 dager etter datoen da vi fikk melding om bruk av angreretten. Vi vil likevel utsette tilbakebetaling inntil vi har mottatt produktet eller du har dokumentert på at produktet har blitt returnert, f.eks. i form av sendebekreftelse. Refusjon vil skje ved bruk av samme betalingsmetode som du benyttet, med mindre annet er avtalt.

4.4 Reklamation

Hvis en vare ikke lever opp til dine forventninger på grunn av mangel, har du rett til å klage innen tre år fra datoen du mottok Belønningen. Denne retten gjelder originale produksjonsfeil eller andre feil ved varen, som forelå på kjøpstidspunktet. Hvis det oppstår et problem angående din vare, må du ta kontakt med kundeservice innen rimelig tid etter at feilen har manifestert seg eller du ble klar over feilen. Klager fremsatt innen to (2) måneder fra du oppdaget feilen vil alltid bli ansett som å ha blitt gitt i rett tid.

4.5 Garanti

Noen av våre varer kan være gjenstand for garantier. Informasjon om eventuelle garantiperioder og spesielle vilkår for garantier for den enkelte varer er angitt på vårt Nettsted, eller i disse Vilkårene. Garantier gitt av produsenten av en vare kan forlenge perioden nevnt i § 5.3. Garantiperiodene varierer fra vare til vare og kan også i enkelte tilfeller avhenge av i hvilken del av vare feilen oppstår. Garantien gjelder ikke for feil som oppstår på grunn av feil bruk, unormal behandling eller hvis produktet har blitt tuklet med på noen måte.

Hvis du har spørsmål om garantien på et produkt, kan du kontakte vår kundeservice.

4.6 Transportskader

Hvis produktet har blitt skadet på vei fra lageret til deg, ta kontakt med kundeservice umiddelbart. Når du returnerer et produkt, har du ansvar for eventuelle skader knyttet til transporten.

5. Bilder og farger

Vi tar ikke ansvar for at v kan være utsolgt, og tar forbehold om feilaktige bilder eller trykkfeil feil på Nettstedet, f.eks. feil i produktbeskrivelsen, feilprising og prisjusteringer (for eksempel endrede priser fra leverandører, endringer i valuta) eller feilopplysninger om lagernivåer. Vi har rett til å rette opp slike feil, og til å endre eller oppdatere informasjonen til enhver tid. Hvis feil pris er angitt for en vare som du har bestilt, vil vi varsle deg om dette og avvente din godkjennelse av den endrede prisen før vi fortsetter med bestillingsprosessen. Eventuelle bildedetaljer på Nettstedet skal betraktes som illustrasjoner. Slike illustrasjoner garanterer ikke å gjengi eksakt antall produkter som du vil motta eller nøyaktig utseende, funksjon eller opprinnelse for en Belønning. Vi er ikke ansvarlige for opplysninger fra tredjeparter på Nettstedet.

6. Javascript

Javascript må være aktivert i nettleseren din for å bruke julekalenderen. 

7. Personvern

Vi, Crossroads Loyalty Solutions AB (556578-1571), og selskapets datterselskaper Crossroads Loyalty Solutions AS (984 825 846) og Crossroads Loyalty Solutions ApS (28988710) er behandlingsansvarlig for behandling av dine personopplysninger. Vi vil behandle personopplysninger som du gir oss, eller som vi har samlet på Nettstedet ved hjelp av cookies for det formål å administrere dine kjøp og oppfylle våre forpliktelser overfor deg som kunde, eller som vi har samlet fra julekalenderen. De personopplysninger som vi behandler inkluderer ditt navn, e-postadresse, bestillingshistorikk, leveringsadresse og telefonnummer. Det er frivillig å avgi dine personopplysninger til oss.

Personopplysningene blir registrert og behandlet for følgende formål: (i) til å administrere og gjennomføre kjøp på Nettstedet, (ii) for å analysere kundeadferd, (iii) å evaluere og forbedre vår virksomhet, og (iv) for å oppdatere adresse og kontaktinformasjon.

Personopplysninger vedrørende kjøp på Nettstedet vil kun oppbevares i ett år fra datoen de ble først samlet inn eller senere oppdatert med mindre annet følger av gjeldende lov.

Personopplysninger kan deles med våre leverandører (f.eks. IT), som vi benytter for å drifte Nettstedet, og andre samarbeidspartnere for å koordinere tilbud og aktiviteter. Våre samarbeidspartnere kan da sammenstille personopplysninger mottatt fra oss med sine egne personopplysninger. Den relevante samarbeidspartner er databehandlingsansvarlig og behandlingsansvarlig for håndtering av slike personopplysninger.

Bruk av dine personopplysninger kan medføre at opplysninger blir behandlet både innenfor og utenfor EU, og at dine personopplysninger blir overført til, og behandles av andre selskaper innenfor vår gruppe for de formål som er beskrevet ovenfor i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Vi utviser alltid den største forsiktighet ved slik bruk. Ved å godkjenne disse Vilkårene i forbindelse med kjøp gjennom nettstedet, samtykker du til overføring av personopplysninger til land utenfor EØS.

I samsvar med gjeldende personvernlovgivning, har du rett til å, kostnadsfritt få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg, ved skriftlig henvendelse til oss. Ifølge gjeldende personvernlovgivning, skal din forespørsel signeres av deg og sendes med vanlig post, se vår adresse på Nettstedet. Slik forespørsel kan således ikke sendes på e-post. Du har også rett til å kreve at vi korrigerer eller sletter informasjon som er uriktig, ufullstendig eller sterkt belastende. Du kan også be om at personopplysninger ikke brukes til direkte markedsføring ved å kontakte oss.

8. Cookies

Vi bruker såkalte cookies (informasjonskapsler) på nettstedet vårt. Cookies er små tekstfiler som er lagret på datamaskinen, som vår web-server bruker for å gi deg tilgang til noen av funksjonene som er tilgjengelige på Nettstedet.

Det finnes to typer cookies: 1) en lagret cookie (permanent cookie) som lagres på datamaskinen din for en bestemt periode, 2) en midlertidig cookie (midlertidig cookie) som lagres midlertidig i datamaskinens minne i den tiden du besøker en side på Nettstedet. Midlertidige cookies forsvinner når du lukker nettleseren.

Vi bruker cookies til å forbedre Nettstedet for kunder f.eks. ved å tilpasse Nettstedet i henhold til kundenes ønsker, valg og interesser, å sikre at kunden har logget inn på Nettsiden og ikke trenger å logge inn hver gang han/hun blar til en annen side og for å hjelpe deg å holde oversikt på hvilke produkter du har lagt i handlekurven.

Permanente cookies brukes til å lagre eventuelle personlige innstillinger du måtte ha på vårt Nettsted. Midlertidige cookies brukes primært til å sørge for en sikker kobling mellom deg og din sesjon på serveren og til å spore dine bevegelser på Nettstedet. I tillegg lagrer vi en midlertidig cookie vedrørende din aksept av vår bruk av cookies.

Ved å bruke vårt Nettsted, godtar du bruk av cookies som beskrevet i disse Vilkårene. Hvis du ikke aksepterer bruk av cookies, kan du slå dem av i sikkerhetsinnstillingene i nettleseren din. Du kan også stille inn nettleseren din til å spørre deg hver gang Nettstedet prøver å plassere en cookie på datamaskinen din. Du kan også bruke nettleseren til å slette tidligere lagrede cookies. Vi henviser til nettleserens hjelpesider for mer informasjon. Du kan slette cookies manuelt fra harddisken din når som helst.

Vær oppmerksom på at hvis du velger å ikke akseptere cookies, kan funksjonaliteten være begrenset for enkelte deler av Nettstedet og Nettstedet ikke fungere som forutsatt, f.eks vil du ikke være i stand til å foreta et kjøp via Nettstedet. Du kan kontakte vår kundeservice for å legge inn bestillingen.

9. Kryptering

Alle opplysninger mellom julekalenderen og datamaskinen blir kryptert med https.

10. Lenker

Nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder for å hjelpe de besøkende å finne mer informasjon om spesifikke emner. Slike nettsteder er utenfor Forhandlerens kontroll. Forhandleren tar ikke ansvar for personvernet eller innholdet på slike sider.

11. Force Majeure

Forhandleren er ikke ansvarlig for eventuelt mislighold som skyldes forhold utenfor selskapets kontroll, som direkte eller indirekte forhindrer eller gjør produksjon, levering eller frakt uøkonomisk inntil hindringen er fjernet (Force Majeure). Slike forhold skal anses å omfatte streik, mangel på transportmidler, import- og eksportforbud eller andre forhold som ligger utenfor Forhandlerens kontroll. Dersom det oppstår omstendigheter utenfor Forhandleres kontroll, vil selskapet være forhindret fra å oppfylle sine forpliktelser som angitt i disse Vilkårene så lenge den aktuelle Force Majeure-situasjonen vedvarer. Dersom Force Majeure-situasjonen varer lenger enn 2 måneder og bestillingen ikke har blitt levert, har både du og Forhandleren rett til å kansellere bestillingen uten ytterligere sanksjoner eller kostnader.

12. Opphavsrett og varemerker

Vi eller våre lisensgivere eier Nettstedet og alt dets innhold. Informasjonen er bl.a. beskyttet av åndsverk- og markedsføringslovgivning. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, bilder og grafikk, design, layout og informasjon om produkter, tjenester og annet innhold ikke kan kopieres eller brukes uten vårt skriftlige samtykke.

13. Lovvalg og tvister

Dersom det oppstår en tvist, vil vi anerkjenne vedtak i den svenske Allmänna reklamationsnämnden eller lignende organ i andre europeiske land.

Tvist om tolkning eller anvendelse av disse vilkårene skal reguleres av og tolkes i samsvar med svensk lovgivning og skal utelukkende avgjøres av domstolene i Sverige.

Disse Vilkårene ble etablert av Crossroads Loyalty Solutions AS 2019-11-31.

re:members adventskalender driftes av Crossroads Loyalty Solutions
Copyright © 2019